Parashiot semanales

Parashot Semanales

Parashá (פרשה), es el nombre dado a cada una de las 54 porciones en la que se divide la Torah, para su estudio semanal a lo largo del ciclo anual.

Al finalizar las celebraciones de otoño (Teruah, Kippur y Sukkot), se inicia con el sefer Bereshit (Génesis) hasta terminar con sefer Devarim (Deuteronomio).

Si desea recibir los archivos PDF de los Estudios de las parashot (porciones), por favor contáctenos al correo: [email protected]

Todos los ciclos nos aguardan con algo profundo, importante y único que el Eterno tiene para enseñarnos. Cada parashá destila leche y miel para nutrir nuestra alma.

Ciclo completo de Torah

Ciclo 5780 (2019-2020)

Ciclo 5781 (2020-2021)

Parashot Bereshit (בראשית)

 • Bereshit I (2019-2020)  II (2020-2021)  III (2020-2021)
 • Noaj       I (2019-2020)   II (2019-2020) III (2020-2021)  IV (2020-2021)
 • Lej-leja  I ()

Parashot Shemot (שמות)

Sefer Shemot (2019-2020)

Sefer Shemot (2020-2021)

 • Shemot
 • Vae’ra
 • Bo
 • Beshalaj
 • Yitro
 • Mishpatim
 • Terumah
 • Tetzaveh
 • Ki Tisa’
 • Vayakhel
 • Pekude

Parashot Vayikrá (ויקרא)

Sefer Vayikrá (2019-2020)

Sefer Vayikrá (2020-2021)

 • Vayikrá
 • Tzav
 • Shemini
 • Tazria
 • Metzorá
 • Ajarei Mot
 • Kedoshim
 • Emor
 • Behar
 • Bejukotai

Parashot Bamidbar (במדבר)

Sefer Bemidbar (2019-2020)

Sefer Bemidbar (2020-2021)

 • Bamidbar
 • Naso
 • Behaaloteja
 • Shelaj leja
 • Koraj
 • Jukat
 • Balak
 • Pinjas
 • Matot
 • Masei

Parashot Devarim (דברים)

Sefer Devarim (2019-2020)

Sefer Devarim (2020-2021)

 • Devarim
 • Va’etjanan
 • ‘Ekev
 • Re’eh
 • Shoftim
 • Ki Tetze’
 • Ki Tavo’
 • Nitzavim
 • Vayelej
 • Ha’azinu
 • VeZo’t HaBrajah